En tankekarta är bra att ha som utgångspunkt när vi senare ska göra en färdig presentation.